ทำงานด้านงานเอกสาร และติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานการต่างของการบินไทย และหน่วยงานภายนอก ทำงานจันทร์-ศุกร์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถ เข้างานเป็นกะได้ ...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562

ทำงานด้าน จัดการงานเอกสาร ของแต่ล่ะหน่วยงาน หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 ...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 17 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 - 12,000
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562

1. คุณสมบัติเพศหญิง (กรณี เพศชาย จะต้องเป็นญาติ กับทางฝ่ายหญิง หรือ คู่สามีภรรยา เท่านั้น) 2. อายุ 18 - 40 ปี / 3. วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 4. ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 85 กก. 5. สามารถเข้ากะได้ (ส่องกล้องได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 6. ไม่มีรอยสักที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน / สายตาปกติ / ถนัดมือขวา หมายเหตุ : ประเภทของงาน: งานสัญญาจ้าง...

ลพบุรี
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ซ่อม ประกอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการใส่ฟัน จัดเรียงฟัน ดัดฟัน บูรณะหรือป้องกันรักษาฟัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ในงาน LAB Digital 2 ปีขึ้นไป ถ้าจบหลักสูตรช่างทันตกรรมโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2562

ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดทำกล่องใส่วัสดุ – อุปกรณ์ทั้งทางการแพทย์ และสำนักงาน ด้วยแผ่นอคิลิคทุกประเภทให้สอดคล้องตามความจำเป็นของงานในแต่ละประเภท และจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายภายในอาคารรพ.สนับสนุนงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ (การจัดทำบอร์ด, ซิลค์สติ๊กเกอร์ติดรถ Taxi, จัดบูธ เป็นต้น) ถ่ายวีดีโอ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2562

ดำเนินการเตรียมเอกสารการจัดอบรม พิมพ์เอกสารในการอบรม ประสานงานผู้เข้าร่วมอบรม ดำเนินการประสานงานอบรมภายใน สรุปผลการจัดอบรม จัดอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาภายนอกดำเนินการบันทึกประวัติ การฝึกอบรม สืบค้นประวัติการอบรมและรายงานประวัติการฝึกอบรม และงานด้านธุรการ...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2562

1. ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา และตามอำนาจหน้าที่ของแผนกเลขาผู้อำนวยการ 2. ควบคุม ตรวจสอบ และรับผิดชอบงานเอกสารต่าง ๆ 3. พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย / ป้อนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 4. จัดตารางนัดหมาย พร้อมแจ้งเตือนนัดหมายให้กับผู้อำนวยการ 5. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. ติดต่อประสานงาน / ติดตามงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 7. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กับหัวหน้าแผนกเลขาผู้อำนวยการ...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2562

ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา และตามอำนาจหน้าที่ของแผนกผลิตสื่อโฆษณา Online และ Offline ซึ่งทำหน้าที่ เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การถ่ายบันทึกภาพ VOD การตัดต่อ การ SAVE เพื่อรองรับงานตามแผนประชาสัมพันธ์ของฝ่ายการตลาด และการถ่ายบันทึกการอบรมวิชาการ การรักษา และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานอื่นๆ การรักษาต่างๆ ตามที่รับมอบหมาย สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรทุกประเภทให้สอดคล้องตามความจำเป็นของงานในแต่ละประเภท พร้อมทั้ง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กับหัวหน้าแผนก...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2562

1. เพศ ช/ญ อายุ ไม่เกิน 45 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิการศึกษาใดก็ได้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างชาติในแต่ละภาษาที่องค์กรต้องการ 3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2562

1. เพศ ช/ญ อายุ ไม่เกิน 45 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิการศึกษาใดก็ได้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างชาติในแต่ละภาษาที่องค์กรต้องการ 3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2562

CFB Consulting and Services Recruitment Co., Ltd.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 All Right Reserved including graphics, text, interfaces and design thereof are all rights reserved