ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐"
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 Building) พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ป้ายชื่ออาคาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานกรรมการจัดหาทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นอาคารสูง ๑๓ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๑๒ ชั้น เป็นอาคารสำหรับการวิจัยตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศทั้งการวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและการวิจัยทางคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการวิจัยทางการแพทย์ในการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค วินิจฉัยและรักษาโรค เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ จะเป็นศูนย์วิจัย ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพสูง โดยเน้นงานวิจัยหลัก ๓ ประเภท ได้แก่ งานวิจัยเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพ งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และงานวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นศูนย์วิจัยที่มีเทคโนโลยีและ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งบุคลากรและระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นศูนย์กลางในการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ป่วยและประชาชน
ข้อมูลบริษัท

เบอร์โทรศัพท์ : 0979360440
อีเมล์ : sarochabk96@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ดร.ปรีมน ปุณณกิติเกษม เบอร์โทรศัพท์ 063-267-5557 E-mail: Primanap@gmail.com
คุณสราญรัตน์ จันทนา เบอร์โทรศัพท์ 083-038-7729 E-mail: Saranrat.jant@gmail.com
ประเภทงาน : ประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำงาน : 9:00 - 17:00

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
เพศ : ชาย,หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ประสบการณ์การทำงาน(ปี) : ตำ่กว่า 10 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญา ตรี โท และ เอก วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ
- มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน Molecular biology, Biochemistry, Chemistry, Pharmaceutic, Immunology, Bioengineering,
Nanomedicine หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
- หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคมะเร็ง, สมองเสื่อม, ผิวหนัง
ทั้งระดับห้องปฏิบัติการหรือสัตว์ทดลองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ :
ไม่ระบุ

สวัสดิการของบริษัท
เงินเดือนและสวัสดิการประกันสังคม รพ. ศิริราช

สถานที่ปฏิบัติงาน
2 ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024199134
แฟกซ์ : -


วิธีการสมัครงาน
- รับสมัครงานผ่านทาง job9na.com
- รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
 

     

CFB Consulting and Services Recruitment Co., Ltd.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 All Right Reserved including graphics, text, interfaces and design thereof are all rights reserved