บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี 2540
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ ธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรม
และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ
ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางจากลูกค้าเสมอมา จนทำให้ปัจุจบันบริษัทได้ดำเนินการ
แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท (มหาชน) จำกัด และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 280 ล้านบาท
ข้อมูลบริษัท
88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 021582000
อีเมล์ : cheewanun@eastern-groups.com
เว็บไซต์ : http://www.eastern-groups.com
การเดินทางมาบริษัท
- สำนักงานใหญ่ สุราษฎร์ธานี เลขที่ 59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
- สำนักงานกรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230 (ทำการย้ายมาจาก ซ.โรจนมินทร์)
โทรศัพท์ สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ 06-2245-3207,02-1582000, สำนักงานสุราษฎร์ธานี ติดต่อ 077-295316-8 ต่อ 8506 โทรสาร : 077-295320

หัวหน้าแผนกประมาณราคางานระบบไฟฟ้า ประจำสำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

วางแผนการบริหารงานบุคคลากร ควบคุมติดตามการดำเนินงานภายในแผนก ควบคุมค่าใช้จ่ายของ Project ต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานของแผนกต่อผู้บริหาร BU

-----
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ 06-2245-3207,02-1582000, สำนักงานสุราษฎร์ธานี ติดต่อ 077-295316-8 ต่อ 8506 ]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ น.ส.ชนิกา นนธิ
เบอร์โทร 063-2849745 , 077-295316-8
ประเภทงาน : ประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 - 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน(ปี) : ตั้งแต่ 5 ปี เป็นต้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงาน ออกแบบ และประมาณราคางานระบบไฟฟ้า แรงสูง Overhead , Underground ระบบ 22 KV , 33 KV , 69 KV ,115 KV. และงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม MS-Office , Internet และ Auto cad ได้เป็นอย่างดี
5. ถ้ามีประสบการณ์ในระบบ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
7. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
8. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบกว.)
คุณสมบัติอื่นๆ :
ไม่ระบุ

สวัสดิการของบริษัท
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ชุดยูนิฟอร์ม และสวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ สุราษฎร์ธานี เลขที่ 59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ : 021582000


วิธีการสมัครงาน
- รับสมัครงานผ่านทาง job9na.com
- รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
 

     

CFB Consulting and Services Recruitment Co., Ltd.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 All Right Reserved including graphics, text, interfaces and design thereof are all rights reserved