ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา
ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ให้แก่องค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง หรือให้บริการเช่าเหมาระบบเพื่อใช้งาน (Facility Rental) โดยบริษัทจะดูแลให้คำแนะนำ
ในการบริหารระบบจนกระทั่งลูกค้าสามารถพัฒนาบุคลากรขึ้นมาบริหารงานเองได้ รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center
Outsourcing Management) แบบเบ็ดเสร็จบนระบบของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service
Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงิน
ประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ ภาคการบริการ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 50 โครงการ

บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ (Contact Center) โดยเฉพาะ และ
ในปี 2550 วันทูวันได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการแห่งใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ตอบสนองประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากที่สุดนอกเหนือไปจากการบริการที่มีอยู่เดิม

ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานของเรา คุณจึงสามารถมั่นใจในบริการคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
ข้อมูลบริษัท
99/19 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น17 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 029622178
อีเมล์ : recruit_thr_oto@oto.samartcorp.com
เว็บไซต์ : http://www.onetoonecontacts.com
การเดินทางมาบริษัท

เจ้าหน้าที่ Call Center(Part-Time 17:00-23:00)

ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ จ่ายเงินค่าแรงเป็น ชั่วโมง ละ 60 บาท

ประเภทงาน : ประจำ,ประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อัตราที่รับ : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 17:00 - 23:00

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
เพศ : ชาย,หญิง
อายุ(ปี) : 18 - 40 ปี
ระดับการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสบการณ์การทำงาน(ปี) : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
1. เพศหญิง/ชาย อายุ 18-40 ปี *ถ้ามีอายุเกิน 35 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. จบวุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขา (หากจบต่ำกว่า ม.6 ทำได้เฉพาะที่จตุจักรและสีลม เท่านั้น)
3. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีน้ำเสียงไพเราะ ถ้าหากมีประสบการณ์ด้าน Call Center หรืองานบริการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ :
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

สวัสดิการของบริษัท
1. พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนเงินทดแทน
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
6. ประกันสังคม
7. ประกันชีวิต
8. ประกันสุขภาพ
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
10. เงินช่วยเหลืองานศพ
11. เงินช่วยเหลืองานสมรส
12. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
13. ค่าทำงานล่วงเวลา
14. ค่าตอบแทนพิเศษ ได้แก่ Incentive, เบี้ยขยัน, ค่าครองชีพ
15. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว)
16. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าที่พัก เงินเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีพิเศษ)
17. โบนัสประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด)
18. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี (เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด)
19. ส่วนลดอาหารสำหรับพนักงาน
20. ชุดยูนิฟอร์ม

สถานที่ปฏิบัติงาน
99/19 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น17 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 029622178


วิธีการสมัครงาน
- รับสมัครงานผ่านทาง job9na.com
- รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
 

     

CFB Consulting and Services Recruitment Co., Ltd.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 All Right Reserved including graphics, text, interfaces and design thereof are all rights reserved