บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมี ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ จากประสบการณ์มากว่า 19 ปี ใน การดำเนินธุรกิจบริการด้านการจัดการทรัพยากร (Outsourcing) และการขนส่ง (Logistic) บริษัท ได้จัดส่งพนักงานที่มีทักษะ ความสามารถ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งใน ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ ลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ ซึ่งจะสามารถเอื้อประโยชน์ในกับลูกค้าคือ
- ประหยัดเวลาจากกระบวนการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน
- ควบคุมงบประมาณในการลงทุนสำหรับกระบวนการสรรหาบุคลากรได้
- ให้ความดูแลสวัสดิการแก่พนักงานอย่างทั่วถึง
- มีการบริหารจัดการองค์กร ในด้านทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ยังทำให้ลูกค้า สามารถดำเนินการในธุรกิจหลัก (Core Business) ของลูกค้าได้อย่างต่อ เนื่อง สามารถทุ่มเทเวลา ในการบริหารธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่
ข้อมูลบริษัท
202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 026168943-4
แฟกซ์ : 026166711
อีเมล์ : hrm-speedy@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.speedy-pe.com/

พนักงานธุรการ ประจำหน่วนงาน บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ทำงานด้าน จัดการงานเอกสาร ของแต่ล่ะหน่วยงาน หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30
ประเภทงาน : ประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร
อัตราที่รับ : 17 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 12,000
วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำงาน : 8:30 - 16:30

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
เพศ : ชาย,หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปวช.
ประสบการณ์การทำงาน(ปี) : ตำ่กว่า 2 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
1. เพศชาย - หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2.มีสุขภาพแข็งแรง
3.วุฒิการศึกษา ปวสขึ้นไป(ทุกสาขาวิชา)
4.ไม่เคยต้องโทษ หรือจำคุก ยกเว้นเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กรพทำโดยประมาท
5.แต่งกาย เรียบร้อยเหมาะสม
6.มีที่พัก หรือ พักอยู่ บริเวณ ห้วยขวาง, ดินแดง ,พระราม 9 ,อโศก, คลองตัน ทองหล่อ หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือสะดวกเดินทางมาทำงาน จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
7.ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
8.มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
9.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อยและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
10.มีความละเอียดในการทำงานที่เกี่ยวกับเอกสารได้เป็นอย่างดี
11.สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี
12.มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
คุณสมบัติอื่นๆ :
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

สวัสดิการของบริษัท
1. ประกันสังคมตามกฎหมาย
2. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
3. ประกันชีวิต
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. เงินเบิกล่วงหน้า
6. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท ต่อครั้ง
7. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด
9. วันหยุดตามประเพณี
10. เครื่องแบบพนักงาน
11. เบี้ยขยัน

สถานที่ปฏิบัติงาน
202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 026168943-4
แฟกซ์ : 026166711


วิธีการสมัครงาน
- รับสมัครงานผ่านทาง job9na.com
- รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
 

     

CFB Consulting and Services Recruitment Co., Ltd.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 All Right Reserved including graphics, text, interfaces and design thereof are all rights reserved