อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน
439,492 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ 90 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8484638-41 ต่อ 12
แฟกซ์ : 02-848-4638 ต่อ 19
อีเมล์ : thanunrada@samcoautoparts.com
เว็บไซต์ : www.samcoautoparts.com
การเดินทางมาบริษัท
ซอยประชาอุทิศ90

1. เขียนแบบชิ้นงาน Drawing 2. ควบคุมการดำเนินงานผลิต 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * สามารถทำงานวันเสาร์ได้ เดือนละ 1 วัน ...

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

ควบคุมโปรเจ็คให้บรรลุตามเป้าหมาย วางแผน และ แก้ไขปัญหา ให้ลุล่วง

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามใบร้องขอ 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน 3. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า 4. ดูแลสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตามนโยบาย...

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

1. คำนวณและวิจัยต้นทุนท่ี่ใช้ในการผลิต 2. คำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดราคาขาย 3. สรุปข้อมูลในด้านต่างๆเกี่ยวกับด้านต้นทุนของโรงงาน 4. ตรวจสอบต้นทุนต่างๆท่ี่เป็นปัจจัยท่ี่เกี่ยวกับด้านต้นทุนของกระบวนการและผลิตภัณฑ์...

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

1. วางแผนการผลิตเพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. ควบคุมและติดตามแผนการผลิต 3. ประเมินความสามารถในการผลิต 4. ออกเอกสารการผลิต 5. จัดทำสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ...

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

ปรับตั้งเครื่อง MACHINE CNC เบื้องต้น ควบคุมพนักงานให้ปฏ...

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

-ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพภายในบริษัทให้เป็นปัจจุบัน -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -รับขึ้นทะเบียนเอกสาร -บันทึก/เก็บข้อมูล/สรุปรายงาน -ติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ -อบรมพนักงานเพิ่มทักษะ เกี่ยวกับ ISO /TS 16949 -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

ตรวจสอบคุณภาพงานใน line การผลิตแบบสุ่มเช็ค และบันทึกข้อมูล

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่งงาน กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรง

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

- ควบคุมดูแลจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด -จัดทำและติดตามเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ -จัดอบรมเรื่องเครื่องมือวัดเบื้องต้น -จัดทำเอกสาร MSA สำหรับงาน NEWMODEL...

สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
อัพเดทล่าสุด : 22/04/2562

CFB Consulting and Services Recruitment Co., Ltd.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 All Right Reserved including graphics, text, interfaces and design thereof are all rights reserved