ทำงานด้าน จัดการงานเอกสาร ของแต่ล่ะหน่วยงาน หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 ...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 17 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 - 12,000
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562

ดำเนินการเตรียมเอกสารการจัดอบรม พิมพ์เอกสารในการอบรม ประสานงานผู้เข้าร่วมอบรม ดำเนินการประสานงานอบรมภายใน สรุปผลการจัดอบรม จัดอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาภายนอกดำเนินการบันทึกประวัติ การฝึกอบรม สืบค้นประวัติการอบรมและรายงานประวัติการฝึกอบรม และงานด้านธุรการ...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2562

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารงานบุคคลในด้านความดีความชอบ ช่วยกำหนดหลักสูตร การพิจารณาการทำงานของพนักงาน (KPI) ดูแลเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ช่วยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ และกฎหมายแรงงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ สามารถประสานงานทั้งส่วนงานผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติในหน้าที่นี้จะต้อง - ช่วยผู้บังคับบัญชาบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้น...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 10/06/2562

1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังคน สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานให้กับองค์กร ทำงานเงินเดือนได้ และงานอื่นๆ...

สมุทรปราการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 06/06/2562

1.คีย์ข้อมูล ของธนาคาร 2.ปฏิบัติงานประจำที่ธนาคารชั้นนำหรือหน่วยงานราชการในกรุงเทพฯ 3.คีย์ข้อมูลทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ รายได้ตามผลงานที่ทำได้ คิดเป็นรายชิ้นงาน สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากความสามารถในการทำงาน ...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 05/06/2562

1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ 2. ดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กร 3. ดูแลบันทึกเวลางานและการลางาน 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562

ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร จัดทำเอกสารต่าง ๆ งานที่ได้รับมอบหมาย

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 18,000
อัพเดทล่าสุด : 15/05/2562

- ดูแลจัดการอบรมให้กับพนักงาน - ดูแลเรื่องกฏระเบียบ - คัดเลือกสรรหาบุคคลากรตามที่ต้องการของแต่ละส่วน - จัดทำ Manpower - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ - หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ฯ...

ชลบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 13/05/2562

-เข้าพื้นที่เพื่อโปรโมทแปะใบปริวในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย -รับสมัครและส่งพนักงานเข้าหน้างาน -แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน -อื่นๆตามมอบหมาย ...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,500 - 14,000
อัพเดทล่าสุด : 13/05/2562

-กำกับดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าว Visa,Work Permit และอื่นๆ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท -จัดทำ MOU ในการสรรหาแรงงานต่างด้าว จัดที่พักให้กับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน -ตรวจรับแรงงานต่างด้าว จัดที่พักให้กับแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลง -เช็ควันครบกำหนดไปรายงานตัวทุก 90 วันที่กรมแรงงาน และตรวจเช็คเอกสารต่างๆให้สมบูรณ์ไม่หมดอายุ -ประสานงานกับแผนกต่างๆตามที่ได้รั...

กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัพเดทล่าสุด : 13/05/2562

CFB Consulting and Services Recruitment Co., Ltd.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 All Right Reserved including graphics, text, interfaces and design thereof are all rights reserved